รองอธิบดีพด. ติดตามงานเกษตรอินทรีย์โคราช พร้อมมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกร

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อม ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ลงพื้นที่ อ.สูงเนิน โคราช ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร พร้อมมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติในหลวง

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.62 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามงานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำอำเภอสูงเนิน ของนายวรายุส แฉ่งสูงเนิน บ้านดอนกอก หมู่ที่ 6 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสาน บนพื้นที่ 13 ไร่ จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายที่โรงพยาบาลสูงเนิน และมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS บ้านหนองบัวลี หมู่ที่ 2 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าว และหอมแดงอินทรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ปัจจุบันผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด และมอบบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ รองอธิบดี ได้ให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรได้รู้จักดินและสามารถใช้ที่ดินของตนเองได้อย่างเหมาะสม.

CR : https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1607015

About the Author: batguano100

Leave a Reply