ปุ๋ยหมัก

11

ก.ย.

การทำปุ๋ยหมักมูลวัว หรือปุ๋ยคอกหมัก

นับจากวันที่ผมเริ่มทำการเกษตรมา สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างมากในกา...

10

ก.ย.

การทำปุ๋ยหมักด้วยพด.1

การทำปุ๋ยหมักโดยใช้พด 1 ช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง หมอกควันที่เกิดจากการเผาต...